VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知

VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知

ViuTV晚吹 – 啪啪聲,太好聽(第45集)〉 | 主持:梁梓禧﹑鄧洢玲 |  嘉賓: 18 Gifts Sammy、吳穎英醫生 | 發佈日期: 2017-07-17

18 Gifts Sammy 再於 ViuTV 晚吹 – 《啪啪聲,太好聽》作節目嘉賓,同大家分享種種女性陰部的秘密!仲有可愛又有權威嘅吳穎英醫生分享各種女士下陰的問題,就好似最基本嘅清潔教學,教你正確面對同認識自己的陰部。

吳醫生仲於節目中分享清晰的陰部結構,但陰蒂位置於性愛中難以接觸到男士陰莖,如情侶間大家都想爭取彼此都有性高潮的話,亦會鼓勵使用成人用品及情趣玩具,只要大家舒服就好!

VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 妹妹心事話你知

 

圖片來源:http://viu.tv/encore/talker-inside-out

 

—————————————————————–

意猶未盡想睇更多關於 18 Gifts/性事資訊?

訂閱 18 Gifts Youtube Channel | 18 Gifts Facebook | 18 Gifts Blog & 性事知識

 

ViuTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 男人獨特性趣大解密
VIUTV〈晚吹 – 啪啪聲,太好聽〉 – 直達陰道
我的車
願望清單
最近瀏覽過的
類別